WAT DOET DE ORDE?

 

De orde van advocaten Limburg bestaat uit:

- de deken

- de raad van de orde

- de jaarlijkse vergadering van de orde

Daarnaast heeft de orde Limburg een aantal vertegenwoordigers in het landelijke college van afgevaardigden, dat een belangrijk onderdeel vormt van onze zusterorganisatie: de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

de deken

De deken houdt onder meer toezicht op de advocaten in het arrondissement Limburg. Hij behandelt daarnaast klachten tegen advocaten, bemiddelt en is zowel intern als extern het aanspreekpunt van de orde Limburg.

 

de raad

De raad, waarvan de deken de voorzitter is, bestuurt de orde Limburg. Daarnaast neemt hij besluiten met betrekking tot het toelaten van advocaten tot de balie, het goedkeuren van stages en het afgeven van stage verklaringen. Leden van de raad onderhouden contacten met beroepsgenoten, houden voeling met de praktijk en voeren overleg met gerechtelijke instanties.

 

de jaarlijkse vergadering van de orde

Hiervan maken alle advocaten van het arrondissement Limburg deel uit.