Vergaderdata Raad van de Orde 2017

Datum:   
Aanvangstijd: 00:00

Vergaderschema Raad van de Orde 2017

Donderdag 26 jan 2017
Donderdag 23 feb 2017
Donderdag 23 maart 2017
Donderdag 30 maart 2017 JAARVERGADERING
Donderdag 20 april 2017
Donderdag 18 mei 2017
Donderdag 22 juni 2017
Donderdag 27 juli 2017
Donderdag 24 aug 2017
Donderdag 28 sept 2017
Donderdag 26 okt 2017
Donderdag 23 nov 2017
Donderdag 21 dec 2017

Indien u zaken aan de Raad van de Orde wilt voorleggen, gelieve u het Bureau van de Orde van Advocaten Limburg hierover uiterlijk twee weken vóór de betreffende vergadering te informeren via bureau@advocatenorde-limburg.nl of 088-147 4333.

Terug naar het agenda-overzicht