Vergaderdata Raad van de Orde 2018

Datum:   
Aanvangstijd: 00:00

Donderdag 18 januari 2018

Donderdag 15 februari 2018

Donderdag 15 maart 2018

Donderdag 22 maart 2018  JAARVERGADERING

Donderdag 26 april 2018

Donderdag 17 mei 2018

Donderdag 21 juni 2018

Donderdag 26 juli 2018

Augustus 2018  Geen vergadering

Donderdag 20 september 2018

Donderdag 18 oktober 2018

Donderdag 15 november 2018

Donderdag 20 december 2018

Indien u zaken aan de Raad van de Orde wilt voorleggen, gelieve u het Bureau van de Orde van Advocaten Limburg hierover uiterlijk twee weken vóór de betreffende vergadering te informeren via bureau@advocatenorde-limburg.nl of 088-147 4333.

 

Terug naar het agenda-overzicht