U zoekt een advocaat

 

 

Vinden van een advocaat

 

Het inschakelen van een advocaat betreft een persoonlijke en belangrijke keuze, die in principe door uzelf moet worden gemaakt.

 

Voor het vinden van een advocaat verwijzen wij u naar het Juridisch Loket voor de eerste rechtshulp.

 

Daarnaast kunt u met behulp van de zoekmachine op www.advocatenorde.nl ook een advocaat vinden. Via dit hulpmiddel dat door de Orde van Advocaten ter beschikking is gesteld is het voor u mogelijk zelf een advocaat te vinden. U kunt hierbij onder meer zoeken naar locatie of naar specialisme. Natuurlijk kunt u bij het zoeken van een advocaat ook gebruik maken van de banner zoals deze hiernaast staat afgebeeld.

 


Aanwijzing van een advocaat op grond van artikel 13 advocatenwet

 

In uitzonderlijke gevallen kan de deken op uw verzoek een advocaat aanwijzen.

Alvorens een dergelijk verzoek digitaal (conform onderstaand formulier) in te dienen, is het wel belangrijk om te weten aan welke voorwaarden zo'n verzoek moet voldoen en op welke manier een dergelijk verzoek door de deken zal worden beoordeeld.

 

Deze voorwaarden zijn:

a. uit uw verzoek moet blijken op welke procedure of belang(en) het verzoek betrekking heeft;

b. het moet gaan om een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven of bijstand uitsluitend door een advocaat kan gebeuren;

c. de desbetreffende zaak moet dienen in het arrondissement Limburg;

d. er moet blijken dat u niet of niet tijdig een advocaat kunt vinden om u bij te staan. 

Met betrekking tot de laatst genoemde voorwaarde (d) moet u kunnen aantonen dat u geen advocaat hebt kunnen vinden om uw belangen te behartigen en dat u ook niet via het Juridisch Loket een advocaat hebt kunnen vinden.

U zult in dat geval een schriftelijke opgave moeten verstrekken van ten minste vijf advocaten die u zonder succes hebt verzocht om uw zaak te behartigen, waarbij u tevens wordt gevraagd om inzicht te geven in de redenen waarom de door u aangezochte advocaten het verlenen van bijstand hebben afgewezen. Dit zult u ook door middel van bijvoorbeeld het overleggen van verklaringen van de betreffende advocaten moeten kunnen aantonen.

 

De deken kan het verzoek wegens gegronde redenen afwijzen of een eerdere aanwijzing op grond van bijzondere redenen wijzigen of intrekken.

 

Als uw verzoek om aanwijzing van een advocaat wordt afgewezen, wordt gewijzigd ofwel wordt ingetrokken, kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van deze beslissing uw beklag doen bij het Hof van Discipline.

 

Een verzoek om aanwijzing advocaat conform artikel 13 advocatenwet moet digitaal (via het formulier in onderstaande link) ingediend worden.
Wilt u een dergelijk verzoek indienen klik dan hier.