StageVERSLAGEN arrondissement Limburg

 

In verband met de digitalisering van het bureau willen wij u verzoeken het stageverslag digitaal in te vullen en ondertekend per e-mail bij ons in te dienen. U kunt het stageverslag mailen naar: bureau@advocatenorde-limburg.nl U kunt hiervoor onderstaand document gebruiken, wat u tevens (tussentijds) kunt opslaan voor uw eigen adminstratie.

  • Stageverslag (stagiaires gestart met beroepsopleiding vanaf maart 2021)
  • Stageverslag (stagiaires gestart met beroepsopleiding vóór maart 2021) 

-    Bijlage a voor stagiaire ondernemers