De stageverklaring

 

 

Alvorens een advocaat-stagiaire de stageverklaring als bedoeld in artikel 3.2 van de Voda ontvangt, dient de Raad van de Orde te toetsen of de stageverklaring kan worden afgegeven.

 

Na afloop van de stage vult de patroon met de stagiaire het laatste stageverslag in en wordt het ingevulde stageverslag met afschriften van alle gevolgde cursussen, bijgewoonde lezingen, congressen etc. aan het Bureau van de Orde  gezonden, tezamen met een gemotiveerd verzoek om afgifte van de stageverklaring. Zowel het stageverslag als het verzoek om afgifte van de stageverklaring dienen digitaal te worden ingevuld en ondertekend per e-mail te worden toegezonden aan het bureau van de Orde.

Let op: De aanvraag van het verzoek tot afgifte stageverklaring dient 3 jaar ná de datum van beëdiging bij het Bureau te worden ingediend, samen met het derde en laatste stageverslag.

Vervolgens zal het verzoek worden beoordeeld tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van de Orde. Het is niet mogelijk het verzoek tot afgifte stageverklaring eerder dan na ommekomst van voornoemde 3 jaar in te dienen. Het verzoek zal dan niet in behandeling worden genomen.


Voor vragen omtrent de stageverklaring kunt u zich wenden tot het Bureau van de Orde 088-147 43 33 / secretariaat@advocatenorde-limburg.nl

 

 -   Modellen stageverslag