Dekenberaad

 

De elf dekens zijn op grond van de Advocatenwet belast met het toezicht binnen het eigen arrondissement.

Sinds het bestaan van de Nederlandse Orde van Advocaten komen de lokale dekens periodiek bijeen om onder meer ontwikkelingen op het gebied van het toezicht met elkaar te bespreken.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar onderstaande link

dekenberaad

 

In het jaarverslag 2018 leggen de dekens gezamenlijk verantwoording af over het in 2018 uitgeoefende toezicht.

Bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3 bij het betreffende jaarverslag zijn eveneens raadpleegbaar.

 

Het jaarplan van het dekenberaad 2021 is via onderstaande link te raadplegen.

Dekenberaad Jaarplan 2021