Herintredende advocaat

 

 

Een herintreder die opnieuw als advocaat beëdigd wil worden, wordt verwezen naar onderstaand artikel 4.6 van de Verordening op de advocatuur.

Indien u herintreder bent, ontvangt de Raad van de Orde graag een opleidingsplan waarin de cursussen en de data van de cursussen vermeld zijn, waarop u opleiding wilt volgen betrekking hebbende op een juridisch onderwerp betreffende het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarop u als herintreder werkzaam bent of wilt zijn.

Het opleidingsplan kunt u aan het Bureau van de Orde van Advocaten Limburg zenden.

 

Artikel 4.6 Herintredersregeling

1 Een advocaat die meer dan een jaar niet ingeschreven heeft gestaan, behaalt in de twaalf maanden na zijn beëdiging twintig opleidingspunten met juridische activiteiten op een voor zijn praktijk relevant rechtsgebied, onverminderd het bepaalde in artikel 4.4, eerste en tweede en derde lid.

2 Een advocaat kan bij de raad van de orde binnen vier weken na beëdiging gehele of gedeeltelijke vrijstelling verzoeken van het eerste lid, waarbij hij aantoont dat hij voldoende actuele kennis heeft van de voor zijn praktijk relevante rechtsgebieden.

3 De raad van de orde kan voorwaarden verbinden aan de vrijstelling, bedoeld in het tweede lid.

 

De raad van de orde Limburg heeft onderstaande beleidsregel vastgesteld in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheid ex artikel 4.6 Voda.

Beleidsregel vrijstelling herintredende advocaten ex artikel 4.6 Voda