Problemen met uw advocaat

 

Bent u ontevreden over uw advocaat? Dat kan gebeuren. In dat geval is het belangrijk te weten wat u kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

 

Bespreek uw probleem met uw advocaat
Heeft u een klacht over uw advocaat, bespreek deze dan eerst met hem of haar, ook als het om de nota gaat. Misschien heeft u voor zo’n gesprek wat drempelvrees. Maar het uitpraten van een probleem werkt vaak verhelderend, zowel voor u als voor uw advocaat. Deze is er tenslotte ook bij gebaat u zo goed mogelijk bij te staan.

 

Klacht indienen bij het kantoor
Als u een probleem heeft met uw advocaat en uitpraten niet helpt, kunt u een klacht indienen bij het kantoor waar uw advocaat werkt. De klacht wordt dan behandeld volgens de interne kantoorklachtenregeling. Iedere advocaat heeft zo’n regeling. In de interne kantoorklachtenregeling staat beschreven hoe de klacht door de klachtenfunctionaris wordt behandeld. De klachtenfunctionaris zoekt altijd naar de voor u en uw advocaat beste oplossing van het probleem.

Het kan echter zijn dat de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing van uw probleem komt. Uw klacht kan dan worden voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Een onafhankelijke derde kan de civiele rechter, een klachteninstantie of een geschilleninstantie zoals de Geschillencommissie Advocatuur zijn. Een kantoor kiest zelf een onafhankelijke derde. Welke dat is kunt u lezen in de kantoorklachtenregeling of in de algemene voorwaarden. Deze instantie kan een bindende uitspraak doen.

 

Klacht indienen bij de deken
Als u er met de advocaat of het kantoor niet uitkomt, dan kunt u met uw klacht naar de deken van de orde van advocaten in de regio waar uw advocaat werkt. De deken is zelf een advocaat die toezicht houdt op alle advocaten in een bepaalde regio (arrondissement).

De deken bekijkt de mogelijkheden om het probleem op te lossen.

 

Klachten moeten digitaal ingediend te worden.
Wilt u een klacht indienen klik dan hier.
 

De deken volgt de leidraad dekenaal klachtonderzoek. Afhankelijk van het onderwerp en de ingewikkeldheid van de klacht heeft de deken enige tijd nodig om het onderzoek af te ronden. Aan het eind van het onderzoek kan de deken u en de advocaat laten weten wat hij van de klacht vindt. Een deken kan geen bindende uitspraak doen over uw klacht.

 

Tuchtrechter
Een definitief oordeel over uw klacht kan alleen de tuchtrechter geven. De behandeling van uw klacht eindigt derhalve niet als het onderzoek van de deken is afgerond. U kunt de deken immers vragen de klacht voor te leggen aan de tuchtrechter. Houd er wel rekening mee dat u dan € 50, - griffierecht moet betalen.

De raad van discipline is de tuchtrechter. Deze kan advocaten die zich niet aan de regels hebben gehouden vijf verschillende maatregelen opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening of schrapping als advocaat.

Al deze maatregelen zijn gericht tegen de advocaat. De raad van discipline kan in principe geen schadevergoeding vaststellen. Wel kan de raad van discipline een bijzondere voorwaarde aan een maatregel koppelen. Als u daarentegen een schadevergoeding wil, kunt u tegen uw advocaat een procedure aanspannen bij de civiele rechter.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de raad van discipline, dan kunt u in een aantal gevallen in hoger beroep gaan bij het hof van discipline. De advocaat kan ook in beroep gaan. Het hof bekijkt uw zaak nog eens en stelt vast of de raad van discipline de juiste beslissing heeft genomen of dat de uitspraak moet worden aangepast