Wet- en regelgeving

Voor alle wet- en regelgeving die voor advocaten gelden kunt u terecht op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur en de Verordening op de advocatuur in werking getreden. De Verordening op de advocatuur vervangt bestaande verordeningen, regelingen en reglementen van de NOvA.

Voor een overzicht van alle op 1 januari 2015 in werking getreden documenten (klik hier)

Hier vindt u de juridische databank waar u eenvoudig de wet- en regelgeving kunt opzoeken, downloaden of zelf een pdf kunt samenstellen met alleen die informatie die u nodig heeft. Dit geldt ook voor de disciplinaire uitspraken en wetgevingsadviezen.


Basic Prinsiples on the Role of Lawyers
In de VN Basic Principles on the Role of Lawyers worden op kernachtige wijze de internationale normen beschreven die zien op de belangrijkste aspecten van het recht op onafhankelijke juridische bijstand. Basic Principles on the Role of Lawyers