In de bijlage staat een toelichting op de regelgeving die van toepassing na het behalen van de stageverklaring alsmede welke geldt vanaf drie jaar na beëdiging, ongeacht wanneer de stageverklaring is behaald.

 

Dit ziet op:

- opleidingsverplichtingen vanaf drie jaar na beëdiging, ongeacht behalen stageverklaring

- deelname aan kwaliteitstoetsen

- inschrijving in het rechtsgebiedenregister

 

bijlage toelichting op regelgeving