JONGE BALIE

Voor de advocaat-stagiaire geldt de eerste jaren een verplichting lid te zijn van de lokale Jonge Balie. Bovendien wordt de advocaat-stagiaire geacht zoveel mogelijk aan alle activiteiten van de vereniging deel te nemen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat zulks ook wordt bevorderd door de patroon.

 

De Jonge Balie verzorgt een deel van de opleiding voor advocaat-stagiaires, die daar dan opleidingspunten voor krijgen. Zo organiseert de Jonge Balie o.a. cursussen, pleitwedstrijden en inhoudelijke lezingen. Ook verzorgt de Jonge Balie de zogenaamde "leuke activiteiten", zoals bijvoorbeeld borrels, sporttoernooien, cabaretvoorstellingen, etc.

 

Voor informatie over de Jonge Balie Limburg en de activiteiten van voornoemde Jonge Balie verwijst de Raad van de Orde u naar de website

 

Stichting Jonge Balie Nederland

Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN) is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie verenigingen. SJBN behartigt de algemene belangen van jonge advocaten. De stichting signaleert bijvoorbeeld problemen waar advocaten op lokaal niveau tegenaan kunnen lopen. SJBN vertegenwoordigt ook de stem van jonge advocaten als het om beleidsterreinen van de Orde gaat, zoals diversiteit en opleidingen. Daarnaast organiseert SJBN activiteiten zodat jonge advocaten onderling goed contact kunnen houden.

Zie voor meer informatie de website van de Stichting Jonge Balie Nederland.