De beëdiging

 

Een verzoek tot inschrijving als advocaat wordt digitaal ingediend bij de Raad van de Orde in het arrondissement waar de verzoeker kantoor wenst te houden.


Voor het uploaden van het beëdigingsverzoek heeft u de volgende documenten nodig;

1. Kopie geldig identiteitsbewijs (met doorhaling van het burgerservicenummer);
2. ** Originele bul(len), d.w.z. óf alleen de Doctoraalbul of zowel de Bachelorbul alsook de Masterbul en -indien van toepassing- ook de originele civiel effect verklaring met een kopie van deze bul(len) en civiel effect verklaring, alsmede een kopie van de bijbehorende cijferlijsten;
3. Originele verklaring omtrent het gedrag (VOG) (die niet ouder dan 3 maanden mag zijn, geadresseerd op het huisadres); Indien u nog niet over een VOG beschikt, dan dient u een kopie van het ingevulde aanvraagformulier bij te voegen. Hier kunt u het aanvraagformulier voor de Verklaring omtrent het Gedrag 2017 (VOG) downloaden.
4. Indien van toepassing een verklaring ex artikel 2 lid 6 Advocatenwet van de orde van advocaten uit het arrondissement waar verzoeker eerder stond ingeschreven;
5. Stagiaire: een verzoek tot goedkeuring stage en patroon met bijbehorende stukken (conform het model zoals hieronder gepubliceerd);
6. Advocaat met stageverklaring: een kopie van de stageverklaring

** Originele Bul(len) kunnen voor gezien worden afgetekend op het bureau van de Orde.
Gelieve hiervoor vooraf een afspraak te maken met het bureau.

Voor stagiaire-ondernemers, stagiaires die vrijstelling wensen van de verplichting kantoor te houden bij de patroon (buitenstage) en advocaten/advocaat-stagiaires in dienst van een werkgever (geen advocatenkantoor) gelden extra voorwaarden. Alvorens een dergelijk inschrijvingsverzoek in te dienen, dient overleg plaats te vinden met het bureau van de orde:

088 -147 4333 of

bureau@advocatenorde-limburg.nl.

 

Wanneer u bovenstaande documenten compleet heeft kunt u hier het beëdigingsverzoek digitaal indienen.

Pas als het verzoek compleet is met alle benodigde stukken (inclusief originele VOG), acht de Raad het verzoek ingediend.

Let op

Voor het starten van de beroepsopleiding voorjaar 2019, dient u alle stukken omtrent het beëdigingsverzoek uiterlijk in te dienen vóór 4 januari 2019. Het verzoek zal dan worden behandeld in de vergadering van de Raad van de orde van 17 januari 2019.

Aanmelden voor de voorjaarscyclus van de beroepsopleiding advocaten moet voor 31 december 2018 geschieden via deze link.

 

Na het in behandeling nemen van het rekest treedt het vervolgtraject van de  lokale Orde in werking. De Orde Limburg beoordeelt de aanvragen goedkeuring stage en patroon volgens vastgesteld beleid.

Deze beleidsregels kunt u hier raadplegen.

Tenzij de Raad van de Orde weigert het verzoek tot inschrijving in behandeling te nemen (artikel 4 advocatenwet), zal het rekest door de Raad worden doorgestuurd naar de Rechtbank Limburg ten behoeve van de beëdiging van verzoeker.


Verdere verloop van de procedure:
De advocaat-stagiaire zal één gesprek hebben met de voorzitter van het bestuur van de rechtbank Limburg.
Dit gesprek zal plaatsvinden in de kamer van mr. Pulles op een donderdag van 10.00 tot 10.20 uur, aan de Avenue Ceramique 125 te Maastricht.


Beëdiging advocaat-stagiaires

De Beroepsopleiding Advocaten duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen. Houdt er rekening mee dat de gehele procedure zo'n 10-12 weken in beslag kan nemen.


Beëdigingszitting

De beëdigingen vinden plaats in de rechtbank Limburg, locaties Maastricht en Roermond.
De advocaat wordt beëdigd door een enkelvoudige kamer.
De beëdigingsdata van 2019 vindt u in de jaarplanning kennismakingsgesprekken en beëdigingen 2019 

 

Formulieren:

Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon voor stagiaire-ondernemer
Formulier verzoek tot vrijstelling kantoor te houden bij de patroon en goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon 'stage in dienst'
Formulier verzoek tot goedkeuring stage en patroon
Formulier verzoek tot wijziging patroon
Aanvraagformulier VOG 2017
Voorbeeld beëdigingsverzoek