Overzicht van toepassing zijnde regelingen op stagiaires

 

Stagiaires beëdigd vóór 1 maart 2013:

Voor deze stagiaires blijft het Stagereglement gelden van het arrondissement waaronder zij ook tot 1 januari 2013 vielen (Stagereglement arrondissement Maastricht / Stagereglement arrondissement Roermond).

 

Stagiaires beëdigd na 1 maart 2013:

Deze stagiaires zullen vallen onder de nieuwe landelijk geharmoniseerde beleidsregels en de Stageverordening 2012.


Daarnaast is door de Raad van van de Orde invulling gegeven aan het vrije opleidingsgedeelte door middel van het Stagebesluit 2013. 

-          Stageverordening 2012

-          Beleidsregel stageverkorting (per 1 januari 2016)

-          Beleid Raad van de Orde ten aanzien van arbeidsovereenkomsten stagiaires 2017
            -         Richtlijn arbeidsvoorwaarden inclusief salarissen 2017  
-          Beleidsregels inzake verzoek tot goedkeuring stage en patroon in de zin van art. 3.5 Voda in
           het geval van een stagiaire ondernemer.

-          Stagebesluit 2013

-          Beleidsregel uitvoering Hoofdstuk 3 Voda

           -          Besluit wijziging artikel 4 lid 2 van de Beleidsregel uitvoering Hoofdstuk 3 Voda (22-10-2015)